Verenigingsstand op de Vogelbeurs Vogelweelde/ Evenementenhal Hardenberg:

De inschrijving en kaartverkoop start in de zomer. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten!

Allereerst algemene informatie:

Informatie voor verkopers van vogels:

Om op de markt vogels te kunnen verkopen, gelden een aantal regels en wetten in het kader van dierenwelzijn. U wordt geacht om zich aan deze regels te houden.

Voor iedereen geldt:

Marktregels Vogelweelde, klik hier.
Informatievoorziening.
De wet schrijft voor dat u als verkoper de koper moet voorlichten over de juiste verzorging van de vogels. Hiervoor zijn diverse documenten online beschikbaar, zie hiervoor o.a. www.licg.nl/vogels. Wij adviseren u om van de vogels die u voor de verkoop aanbiedt een aantal exemplaren hiervan beschikbaar te hebben. De organisatie zal deze ook in de hal aanbieden en ze zijn tevens op de stand van NBvV beschikbaar. Voor zeer uitgebreide informatie over specifieke soorten kunt u ook verwijzen naar www.nbvv.nl/downloads (onder dierenwelzijn).
Overdrachtsformulier. Het advies is om bij overdracht van een vogel dit formulier (pdf) / formulier (Word) te gebruiken. 

Alleen voor verkopers uit Nederland:

Besluit Houders van dieren.
Dit besluit gaat over het bedrijfsmatig houden van huisdieren, zoals vogels. Indien u bedrijfsmatig vogels houdt, dient u in het bezit te zijn van een Bewijs van vakbekwaamheid (diploma) en een UBN nummer. Of u geacht wordt bedrijfsmatig vogels te houden, kunt u vaststellen aan de hand van een aantal indicaties die gegeven worden, o.a. op de site van RVO. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten.
Omdat over dit begrip veel onduidelijkheid bestaat, heeft de NBVV hierover in haar nieuwsbrief van maart 2023 een heldere uitleg gegeven. Klik hier om die door te lezen. 

Heeft u hierover vragen? Laat het ons weten per e-mail (markt@vogelweeldemeppel.com). Zet ook uw telefoonnummer erbij, dan nemen we contact op om e.e.a. te bespreken.

U kunt ook contact opnemen met 1 van de leden van de commissie dierenwelzijn van NBvV.

Op de markt is de NBvV ook aanwezig met een grote stand en zij kunnen uw vragen hierover beantwoorden en daar waar nodig adviseren.

In bepaalde gevallen kan een vervoersvergunning verplicht zijn.

Alleen voor verkopers uit het buitenland:

Animal Health Regulation.
De door u te verkopen vogels dienen door een daartoe bevoegde instantie in uw eigen land gecertificeerd te zijn met een gezondheidsverklaring (TRACES). Informeert u hier naar bij de bevoegde autoriteiten in uw eigen land. Een voordeel van in verenigingsverband naar de markt komen kan zijn dat u mogelijk gezamenlijk uw vogels kunt laten certificeren. Op de markt wordt gecontroleerd of vogels gecertificeerd zijn. 

In Nederland is de NVWA verantwoordelijk voor de controle op de hier beschreven regels.

In bepaalde gevallen kan een vervoersvergunning verplicht zijn.

Vogelweelde aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of niet juist naleven van de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Nur für Verkäufer aus dem Ausland:

Tiergesundheitsverordnung (Animal Health Regulation).
Die Vögel, die Sie auf der Börse verkaufen möchten, müssen von einer zuständigen Stelle in Ihrem eigenen Land mit einer Gesundheitsdeklaration (TRACES) zertifiziert sein. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei den zuständigen Behörden Ihres Landes. Ein Vorteil, als Verband auf den Markt zu kommen, kann sein, dass Sie Ihre Vögel zusammen in 1x zertifizieren lassen können. Dies wird an der Börse geprüft.

In den Niederlanden ist die NVWA für die Überwachung der hier beschriebenen Regeln zuständig.

In bestimmten Fällen kann eine Transportgenehmigung erforderlich sein.

Vogelweelde übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichteinhaltung oder fehlerhaften Einhaltung der für Sie geltenden Gesetze und Vorschriften resultieren.

Geeft het online reserveren problemen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag!
markt@vogelweeldemeppel.com

Verenigingsstands.

Wat is een verenigingsstand?

Veel vogelliefhebbers bezoeken jaarlijks een vogelmarkt. Om vogels of toebehoren te kopen of gewoon om vogels te kijken. Maar zelf een stand huren om de eigen gekweekte vogels te verkopen, is voor velen een stap te ver. Bijvoorbeeld omdat ze daar niet genoeg vogels voor hebben of geen zin hebben om een hele dag alleen bij de stand te staan. En liever ook zelf de markt willen bekijken. Dat is jammer, want zo gaan veel goede vogels die over zijn onnodig naar de opkoper. En mist u het contact met de geïnteresseerde koper, die u kunt vertellen over uw vogels en over uw kweek.

Dat is nu niet meer nodig, want Vogelweelde biedt speciaal voor verenigingen en speciaalclubs De Verenigingstand. Samen met andere leden van uw vogelvereniging huurt u een stand op de markt van Vogelweelde (voorheen Vogelmarkt Meppel). Een leuke dag uit voor uw vereniging, waarbij voor een gereduceerd tarief een stand gehuurd kan worden en de markt bezocht.

Vogelweelde biedt u hiervoor het volgende aan:

Tot 30% korting op de huurprijs van een stand.

Extra leden die mee willen betalen een gereduceerd tarief van € 6,-. U kunt eenvoudig extra tickets bij de stand bijboeken. Ook kunt u na reservering via e-mail nog extra tickets bestellen.

U kunt achter de stand zitten, waarbij u dan wel zelf voor stoelen moet zorgen. Voor verenigingen is een speciaal gedeelte ingericht in hal 6 (naast de horeca, rij 18 & 19). Zie plattegrond.

Toegang voor de leden die bij de stand horen vanaf 7.15 uur, dus u bent voor de officiële openingstijden al op de markt. U ontvangt per lid een e-ticket, zodat iedereen op zijn eigen moment naar de markt kan gaan. Let op: leden waarvan het entreeticket nabesteld is, hebben toegang vanaf 9.00 uur. 

Overzicht van de mogelijkheden voor huur van een verenigingsstand:

–          2 meter stand ruimte + 2 personen                 : € 25,–
–          4 meter stand ruimte + 4 personen                 : € 50,–
–          6 meter stand ruimte + 6 personen                 : € 75,–
–          8 meter stand ruimte + 8 personen                 : € 95,–
–          10 meter stand ruimte + 10 personen             : € 115,–
–          12 meter stand ruimte + 12 personen             : € 135,–

Klik hier om een stand te reserveren!

Parkeren is bij de Evenementenhal Hardenberg gratis. Volg de aanwijzingen op de borden naar de juiste parkeerplaats.

Na reservering ontvangt u digitaal een reserveringsbevestiging van de stand en voor ieder lid waarvoor gereserveerd is een e-ticket. Voor extra personen die zich na reservering nog opgeven, kunt u een e-ticket per e-mail (markt@vogelweeldemeppel.com) aanvragen. 

Een grotere stand is op aanvraag, evenals bijzondere wensen. Neem hiervoor contact op met de marktmeester, Alwin Smit. Reserveren kan tot uiterlijk 1 week voor de markt (bij voorkeur) per e-mail op markt@vogelweeldemeppel.com of per telefoon op 06-36594763 (na 19.00 uur). 

Let op: Indien u een verenigingsstand reserveert, maar geen vereniging of speciaalclub bent, dan wordt uw reservering omgeboekt naar een normale stand. Hieraan zijn kosten verbonden. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

Impressie vogelmarkt 25 maart 2022:

Ook een leuke film van Vechttv: https://www.youtube.com/watch?v=XurmjS2H8gY

Impressie vogelmarkt 26 maart 2022: