Ringenbestelling

De manier van ringen bestellen is gewijzigt u kunt nu ringen bestellen via

de nbvv via een speciale link nl via ringennbvv