Vogelbeurs Vogelweelde editie najaar 2024, 14 september 2024.

Deze editie wordt wederom gehouden in de Evenementenhal in Hardenberg.

De inschrijving en kaartverkoop start in de zomer. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten!

Informatie voor bezoekers van de vogelbeurs: 
Op de vogelbeurs gelden een aantal wetten en regels. Daarbij staat het dierenwelzijn centraal. Als u een vogel koopt, vraag dan aan de verkoper naar de bijzonderheden van de vogel en de wijze van verzorgen. Hij/zij kan u de juiste informatie geven. Ook vindt u veel informatie op www.licg.nl/vogels. Voor de regels voor verkopers klik hier. / Für Verkäufer (Deutsch) klicken Sie hier.

Wilt u een CITES-dier te kopen? Kijk op de website van RVO (www.rvo.nl/onderwerpen/cites) welke voorwaarden hiervoor gelden. Is er toch iets onduidelijk? RVO staat op de beurs om voorlichting te geven over de CITES-regelgeving. U kunt RVO vinden in de eerste hal, rij 3. Ook kunt u RVO bereiken via 088 042 42 42 of via cites@rvo.nl.

Regels voor kopers uit Nederland:
Er gelden geen wettelijke beperkingen.

Regels voor kopers uit het buitenland: 
Als u vogels meeneemt naar uw eigen land, gelden hiervoor regels. Informeert u hier naar bij de bevoegde autoriteiten in uw eigen land. Het is op dit moment nog niet mogelijk TRACES op de beurs te verkrijgen.

Für Käufer aus dem Ausland:
Wenn Sie Vögel in Ihr Heimatland bringen, können Regeln gelten. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei den zuständigen Behörden Ihres Landes. Derzeit ist es noch nicht möglich, TRACES über die Börse zu beziehen.

Heeft u vragen hierover? Laat het ons weten per e-mail (markt@vogelweeldemeppel.com).

Openingstijden voor bezoekers: 9.00 uur tot 13.00 uur. 

Toegangsprijs:      € 7,- (e-ticket)    € 8,- (kassa)   
Kinderen tot 12 jaar gratis toegang (mits onder begeleiding van een volwassene). 
Toegang vanaf 9.00 uur.

Early Bird e-tickets:  € 12,50, alleen als e-ticket verkrijgbaar. 
Toegang vanaf 7.30 uur (gewijzigd t.o.v. vorige markten).
Maximaal 250 kaarten beschikbaar, dus op=op.  UITVERKOCHT

Groepstickets:
Groepsticket (10 toegangskaarten vanaf 7.30 uur) € 100,-
Extra tickets € 6,- per stuk.

Voor reserveren van een verkoopstand, klik hier
Voor verenigingen, klik hier

Parkeren: 
Bij de hal is voldoende gratis parkeergelegenheid beschikbaar. 

Adres:
Energieweg 2
7772 TV Hardenberg

Volg de aanwijzingen op de borden naar de juiste parkeerplaats!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Impressie vogelmarkt van 25 maart 2023: 

Ook een leuke film van Vechttv: https://www.youtube.com/watch?v=XurmjS2H8gY

Impressie vogelmarkt 26 maart 2022:

 
Impressie vogelmarkt 16 oktober 2021:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
11 december 2020:

Na 5 succesvolle jaren in de EXPO in Assen wordt de vogelmarkt Vogelweelde vanaf 2021 gehouden in de Evenementenhal Hardenberg.

Vogelweelde kan vanaf 2021 niet meer terecht in EXPO Assen, omdat de exploitant van de hal is gestopt en de toekomst van de hal hierdoor onzeker is geworden. Daarom is Vogelweelde de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een alternatief. We zijn blij dat we met de Evenementenhal Hardenberg een nieuwe locatie gevonden hebben waar we onze markt optimaal kunnen organiseren en waar ruimte is voor verdere groei. Hardenberg is goed bereikbaar, voor zowel bezoekers uit Nederland als ook voor onze buitenlandse bezoekers. Verdeeld over 2 hallen beschikken we straks over ruim 7000m2. Parkeren is bij Evenementenhal Hardenberg gratis! 

De data voor 2021 zijn zaterdag 27 maart 2021 en zaterdag 16 oktober 2021. 

De markt in maart is onder voorbehoud. We volgen de ontwikkelingen rondom het corona-virus en daarmee samenhangende maatregelen nauw en zullen eind januari definitief besluiten of de markt doorgang kan vinden. Houd daarom onze website in de gaten!

Reservering en kaartverkoop zal vanaf 2021 geheel via de website verlopen. Hierdoor kan op eenvoudige en snelle wijze de toegang tot de hal geregeld worden. Nadere informatie zal medio januari op onze site gepubliceerd worden. Dan zal ook (onder voorbehoud) de kaartverkoop en inschrijving voor een stand van start gaan. 

Heeft u van te voren al een vraag of opmerking? U kunt ons bereiken via markt@vogelweeldemeppel.com.

Graag begroeten wij u in 2021 in Hardenberg!         

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nach 5 erfolgreichen Jahren in der EXPO in Assen findet ab 2021 der Vogelmarkt Vogelweelde im Evenementenhal Hardenberg statt.

Vogelweelde kann die EXPO Assen ab 2021 nicht mehr benutzen. Deshalb hat Vogelweelde in den letzten Monaten nach einer Alternative gesucht. Wir freuen uns, dass wir mit dem Evenementenhal Hardenberg einen neuen Standort gefunden haben, an dem wir unseren Markt optimal organisieren können und an dem Raum für weiteres Wachstum besteht. Hardenberg ist sowohl für Besucher aus den Niederlanden als auch für unsere ausländischen Besucher leicht zugänglich. Auf 2 Hallen gibt es als 7000 m2. Das Parken am Evenementenhal Hardenberg ist kostenlos! 

Die Daten für 2021 sind Samstag, 27. März 2021 und Samstag, 16. Oktober 2021. 

Der Markt in März kann sich ändern. Wir beobachten aufmerksam die Entwicklungen rund um das Covid-19 virus und die damit verbundenen Maßnahmen. Wir werden Ende Januar eine endgültige Entscheidung treffen, ob der Markt weitergehen kann. Behalten Sie also unsere Website im Auge!

Reservierungen und Ticketverkäufe erfolgen ab 2021 vollständig über die Website. Dies macht es einfach und schnell, den Zugang zur Halle zu kontrollieren. Weitere Informationen werden Mitte Januar auf unserer Website veröffentlicht. Dann (vorbehaltlich Änderungen) beginnt auch der Ticketverkauf und die Registrierung für einen Stand. 

Haben Sie bereits eine Frage oder einen Kommentar im Voraus? Sie erreichen uns über markt@vogelweeldemeppel.com.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

After 5 successful years at the EXPO in Assen, the bird market Vogelweelde will be held from 2021 in the Evenementenhal Hardenberg.

Vogelweelde will no longer be able to visit EXPO Assen from 2021, because the operator of the hall has stopped and the future of the hall has become uncertain as a result. That is why Vogelweelde has been looking for an alternative in recent months. We are pleased that we have found a new location with the Evenementenhal Hardenberg where we can optimally organize our market and where there is room for further growth. Hardenberg is easily accessible, for visitors from the Netherlands as well as for our foreign visitors. Divided over 2 halls, we will soon have more than 7000 m2. Parking is free at Evenementenhal Hardenberg!

The dates for 2021 are Saturday, March 27, 2021 and Saturday, October 16, 2021.

The market in March is subject to change. We are closely monitoring the developments surrounding the corona virus and related measures and will make a final decision at the end of January whether the market can proceed. So keep an eye on our website!

Reservations and ticket sales will be done entirely via the website from 2021. This makes it easy and quick to control access to the hall. Further information will be published on our site in mid-January. Then (subject to change) ticket sales and registration for a stand will also start.

Do you already have a question or comment in advance? You can reach us via markt@vogelweeldemeppel.com.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-