Ook u kunt lid worden van Vogelweelde!

Om lid te worden van Vogelweelde Meppel e.o. dient u uit de regio Meppel te komen. U kunt zich via het lidmaatschaps formulier u aanmelden bij onze secretaris.
De contributie bedraagt 40 euro per jaar voor volwassenen en 20 euro voor jeugd. Eenmalig betaalt u 10 euro administratiekosten. De eerste contributie dient u zelf over te maken en daarna betaling via automatische incasso. Vul daarvoor het incassoformulier in en stuur deze naar de penningmeester.

Pas als dit binnen is en de eerste contributie betaald is, mag de secretaris het nieuwe lid aanmelden bij de NBvV.

Met volwassen bedoelen wij het jaar waarin het toekomstige lid 18 jaar wordt. Als dit in december is, betaalt het lid vanaf januari al het volledige lidmaatschap.

Het incassoformulier is als download aan deze pagina toegevoegd, deze kunt u op uw pc invullen en dan opsturen naar de secretaris of penningmeester. U dient het incassoformulier te ondertekenen. U mag deze dan ook mailen als het maar ondertekend is.

Door een lidmaatschap van Vogelweelde wordt u ook automatisch lid van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers en kunt u hier ringen bestellen. Tevens ontvangt u periodiek het blad “Onze Vogels” van NBvV en het clubblad “Vogelnieuws” van Vogelweelde.