De vogelmarkt van 25 maart jl. in Evenementenhal Hardenberg was een editie waar voor de vereniging veel voorbereiding aan vooraf ging. Vanwege aangescherpte dierenwelzijnswetten was extra voorlichting nodig. Omdat vooral de Nederlandse Wet Dieren voor onduidelijkheid zorgt, zijn hier veel vragen over gesteld. Uiteindelijk hebben veel Nederlandse vogelliefhebbers de weg naar de markt gevonden en was het bezoekersaantal op het niveau van vorige markten. 

De Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers was aanwezig met meerdere vrijwilligers om voorlichting te geven en dat was positief. Ook hebben zij een nuttig document uitgegeven, waarin uitleg gegeven wordt over het begrip bedrijfsmatigheid. Zie hiervoor https://www.nbvv.nl/ben-ik-bedrijfsmatig/.

Voor de buitenlandse standhouders was de Europese wet Animal Health Regulation voor het eerst van kracht. De gevolgen hiervan waren wel merkbaar, want het aantal buitenlandse standhouders was lager dan bij eerdere edities. Toch was het hoopgevend dat meerdere buitenlandse standhouders wel aanwezig waren en ook over de juiste papieren beschikten. We verwachten dan ook dat bij volgende edities het aantal buitenlanders weer zal groeien, als de wetgeving meer bekendheid krijgt. 

Op de markt was een journalist aanwezig van de lokale zender Vechttv. Hij heeft een mooie impressie gemaakt van de markt. Bekijk deze film op https://www.youtube.com/watch?v=XurmjS2H8gY

De volgende markt van Vogelweelde is op 14 of 21 oktober aanstaande, wederom in Evenementenhal Hardenberg. 

Impressie vogelmarkt: