Vogelmarkt Vogelweelde editie najaar 2023.

De najaarseditie zal gehouden worden op 16 september in plaats van 15 oktober, wederom in de Evenementenhal in Hardenberg. 

Informatie voor verkopers.                                                              Für Deutsch, klicken Sie hier:

Om op de markt vogels te kunnen verkopen, gelden een aantal regels en wetten in het kader van dierenwelzijn.
U wordt geacht om zich aan deze regels te houden.

Voor iedereen geldt:

Marktregels Vogelweelde, klik hier.
Informatievoorziening.
De wet schrijft voor dat u als verkoper de koper moet voorlichten over de juiste verzorging van de vogels. Hiervoor zijn diverse documenten online beschikbaar, zie hiervoor o.a. www.licg.nl/vogels. Wij adviseren u om van de vogels die u voor de verkoop aanbiedt een aantal exemplaren hiervan beschikbaar te hebben. De organisatie zal deze ook in de hal aanbieden en ze zijn tevens op de stand van NBvV beschikbaar. Voor zeer uitgebreide informatie over specifieke soorten kunt u ook verwijzen naar www.nbvv.nl/downloads (onder dierenwelzijn).
Overdrachtsformulier. Het advies is om bij overdracht van een vogel dit formulier (pdf) / formulier (Word) te gebruiken. 

Alleen voor verkopers uit Nederland:

Besluit Houders van dieren.
Dit besluit gaat over het bedrijfsmatig houden van huisdieren, zoals vogels. Indien u bedrijfsmatig vogels houdt, gelden extra regels. Of u geacht wordt bedrijfsmatig vogels te houden, kunt u vaststellen aan de hand van een aantal indicaties die gegeven worden, o.a. op de site van RVO. Het begrip bedrijfsmatig staat voor het in zekere omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten.
Omdat er veel onduidelijkheid over is, heeft de NBVV in haar nieuwsbrief van maart 2023 hierover een helder artikel gepubliceerd. U kunt deze hier lezen. 

Heeft u vragen hierover? Stuur een e-mail o.v.v. uw telefoonnummer naar markt@vogelweeldemeppel.com. Wij nemen contact op om een toelichting te geven.

In bepaalde gevallen kan een vervoersvergunning verplicht zijn.

Op de markt is de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV) aanwezig met een stand en zij kunnen uw vragen hierover beantwoorden en daar waar nodig adviseren.

Alleen voor verkopers uit het buitenland:

Animal Health Regulation.
De door u te verkopen vogels dienen door een daartoe bevoegde instantie in uw eigen land gecertificeerd te zijn met een gezondheidsverklaring (TRACES). Informeert u hier naar bij de bevoegde autoriteiten in uw eigen land. Er wordt hierop op de beurs gecontroleerd. 

Standhouders uit België kunnen hier het TRACES-formulier downloaden en gegevens van de FAVV.

In bepaalde gevallen kan een vervoersvergunning verplicht zijn.

In Nederland is de NVWA verantwoordelijk voor de controle op de hier beschreven regels.

Vogelweelde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of niet juist naleven van de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De mogelijkheden voor een stand:

Planken zijn 4 meter lang en ca. 50 cm. diep (binnenring) en ca. 1 meter diep in de buitenring. Verhuur gaat per 2 meter. Klik hier voor een plattegrond van de hal.

Toegangstijd tot de hal voor standhouders is gewijzigd naar 7.15 uur – 8.45 uur.

Let op: inschrijving voor een verkoopplaats sluit op donderdag 14 september om 19.00 uur. 

Standplaats binnenring (verkoop vogels):
Prijzen: 
2 meter stand inclusief 1 persoon:     € 25,-
4 meter stand inclusief 2 personen:   € 47,50
6 meter stand inclusief 2 personen:   € 62,50
De opties voor grotere stands vindt u in de webshop.

Extra personen bij de stand bij te boeken. Keuze met of zonder auto in de hal om te lossen (vanaf 4 meter).

Standplaats buitenring (verkoop overige artikelen), zie reserveringsbeleid:
Prijzen:
2 meter stand inclusief 1 persoon:     € 25,-
4 meter stand inclusief 2 personen:   € 50,-
6 meter stand inclusief 2 personen:   € 75,-
De opties voor grotere stands vindt u in de webshop.

Alle plaatsen hebben dubbele planken.
De meeste plaatsen hebben ruimte achter de stand.
Toegang met de auto tot de hal om te lossen (vanaf 4 meter).
Extra personen bij de stand bij te boeken.

Reserveringsbeleid (verkoop overige producten):
Vogelweelde hanteert voor deze categorie een selectief reserveringsbeleid. Om te reserveren stuurt u een e-mail met korte omschrijving van de door u aangeboden artikelen + het gewenste aantal meters naar markt@vogelweeldemeppel.com. Na goedkeuring ontvangt u een code waarmee u online uw plaats kunt reserveren.

Geeft het online reserveren problemen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag!
markt@vogelweeldemeppel.com

Standplaatsen verenigingen (verkoop vogels en informatie):
Klik hier voor reservering van een verenigingsstand.

De definitieve indeling van de markt vindt uiterlijk een week voor de markt plaats. U ontvangt via e-mail bericht over de exacte plaats die u heeft gekregen. Indeling op volgorde van binnenkomst van de reservering. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar daarop kunnen we geen garantie geven. 

Er worden uitvangkooien in de hal geplaatst zodat u vanaf iedere plaats in de hal een veilige plaats heeft om uw verkochte vogels over te zetten naar de kooi van de koper.

Heeft u vragen over de reservering van een plaats? Of andere vragen?
Stuur dan een e-mail naar markt@vogelweeldemeppel.com of telefonisch (na 19.00 uur 06-36594763).

Impressie vogelmarkt 25 maart 2023:

Een leuke film van Vechttv: https://www.youtube.com/watch?v=XurmjS2H8gY

Impressie vogelmarkt 26 maart 2022:

Impressie vogelmarkt 16 oktober 2021:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–