De reservering voor een plaats op de Vogelmarkt Vogelweelde van 16 oktober 2021 start online op vrijdag 27 augustus 2021.

Klik hier voor de definitieve indeling van de hal. 

In Hardenberg wordt gebruik gemaakt van planken van 4 meter lang en ca. 50 cm. diep. Verhuur gaat per 2 meter. 

Standplaatsen binnenring (verkoop vogels):
Er is al een standplaats vanaf 2 meter beschikbaar. 
Parkeren gratis bij de hal.
Keuze met of zonder auto in de hal om te lossen (vanaf 4 meter).
Extra personen bij de stand bij te boeken.
Reservering geheel online via deze site!

Standplaatsen buitenring (verkoop aanverwante artikelen):
Plaatsen vanaf 2 meter beschikbaar, allemaal met dubbele planken.
De meeste plaatsen hebben ruimte achter de stand.
Toegang met de auto tot de hal om te lossen.
Extra personen bij de stand bij te boeken.
Reserveringsaanvraag via deze site!

Standplaatsen verenigingen (verkoop vogels en informatie):
Beschikbaar vanaf 3 meter, inclusief toegang voor 3 personen.
Gereduceerde tarieven voor verenigingen.
Parkeren gratis bij de hal.
Geen toegang met de auto tot de hal.
Extra personen bij de stand bij te boeken.
Reservering geheel online via deze site!

Er worden extra uitvangkooien in de hal geplaatst zodat u vanaf iedere plaats in de hal een veilige plaats heeft om uw verkochte vogels over te zetten naar de kooi van de koper.

De definitieve indeling van de markt vindt uiterlijk een week voor de markt plaats. U ontvangt dan bericht van de exacte plaats die u heeft gekregen. Bij de indeling zullen we voorrang geven aan de standhouders die eerder bij ons in Assen een stand gehuurd hebben, mits zij voor 2 oktober hun plaats gereserveerd hebben. Indeling op volgorde van binnenkomst van de reservering. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar daarop kunnen we geen garantie geven. 

Heeft u vragen over de reservering van een plaats? Of andere vragen?
Stuur dan een e-mail naar markt@vogelweeldemeppel.com

Update vogelmarkt Vogelweelde:

Volg alle voorbereidingen op de markt via onze speciale pagina: Voorbereiding op de vogelmarkt in Hardenberg

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

10 januari 2021:

De vogelmarkt van zaterdag 27 maart 2021 zal nog niet doorgaan. De situatie rondom Covid is nog te onzeker en daarom is besloten om de voorjaarsmarkt over te slaan. We gaan er vanuit dat de najaarsmarkt op 16 oktober 2021 wel doorgang zal vinden. Hou daarvoor onze website in de gaten!

11 december 2020:

Na 5 succesvolle jaren in de EXPO in Assen wordt de vogelmarkt Vogelweelde vanaf 2021 gehouden in de Evenementenhal Hardenberg.

Vogelweelde kan vanaf 2021 niet meer terecht in EXPO Assen, omdat de exploitant van de hal is gestopt en de toekomst van de hal hierdoor onzeker is geworden. Daarom is Vogelweelde de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een alternatief. We zijn blij dat we met de Evenementenhal Hardenberg een nieuwe locatie gevonden hebben waar we onze markt optimaal kunnen organiseren en waar ruimte is voor verdere groei. Hardenberg is goed bereikbaar, voor zowel bezoekers uit Nederland als ook voor onze buitenlandse bezoekers. Verdeeld over 2 hallen beschikken we straks over ruim 7000m2. Parkeren is bij Evenementenhal Hardenberg gratis! 

De data voor 2021 zijn zaterdag 27 maart 2021 en zaterdag 16 oktober 2021. 

De markt in maart is onder voorbehoud. We volgen de ontwikkelingen rondom het corona-virus en daarmee samenhangende maatregelen nauw en zullen eind januari definitief besluiten of de markt doorgang kan vinden. Houd daarom onze website in de gaten!

Reservering en kaartverkoop zal vanaf 2021 geheel via de website verlopen. Hierdoor kan op eenvoudige en snelle wijze de toegang tot de hal geregeld worden. Nadere informatie zal medio januari op onze site gepubliceerd worden. Dan zal ook (onder voorbehoud) de kaartverkoop en inschrijving voor een stand van start gaan. 

Heeft u van te voren al een vraag of opmerking? U kunt ons bereiken via markt@vogelweeldemeppel.com.

Graag begroeten wij u in 2021 in Hardenberg!         

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

After 5 successful years at the EXPO in Assen, the bird market Vogelweelde will be held from 2021 in the Evenementenhal Hardenberg.

Vogelweelde will no longer be able to visit EXPO Assen from 2021, because the operator of the hall has stopped and the future of the hall has become uncertain as a result. That is why Vogelweelde has been looking for an alternative in recent months. We are pleased that we have found a new location with the Evenementenhal Hardenberg where we can optimally organize our market and where there is room for further growth. Hardenberg is easily accessible, for visitors from the Netherlands as well as for our foreign visitors. Divided over 2 halls, we will soon have more than 7000 m2. Parking is free at Evenementenhal Hardenberg!

The dates for 2021 are Saturday, March 27, 2021 and Saturday, October 16, 2021.

The market in March is subject to change. We are closely monitoring the developments surrounding the corona virus and related measures and will make a final decision at the end of January whether the market can proceed. So keep an eye on our website!

Reservations and ticket sales will be done entirely via the website from 2021. This makes it easy and quick to control access to the hall. Further information will be published on our site in mid-January. Then (subject to change) ticket sales and registration for a stand will also start.

Do you already have a question or comment in advance? You can reach us via markt@vogelweeldemeppel.com.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-