​Vogelweelde houdt haar clubavonden in de Buddingehof te Ruinerwold op de 2e dinsdag van de maanden september tot mei.

Tijdens deze contactavonden bespreken we zaken die spelen binnen de vereniging en wordt tevens iedere keer een interessant onderwerp besproken. Dit kan bijvoorbeeld een presentatie zijn of een spreker die vertelt over onderwerpen die de vogelliefhebber aanspreken.

Tevens houdt Vogelweelde in de Buddingehof haar jaarlijkse tentoonstelling en feestavond voor haar leden.

Wilt u een clubavond bijwonen? U bent van harte welkom. De start is om 20.00 uur.

u vindt hier de agenda en het jaarverslag deze gelden voor de eerst komende vergadering

21-01-07 Agenda Jaarvergadering januari 2021.

21-01-07 Jaarverslag 2020

Op de volgende data in 2021 houden wij onze clubavonden dit onder voor behoud van de regels omtrent corona naar aanleiding van de persconferentie van 18 juni zijn een aantal maatregelen komen te vervallen en versoepeld en per 13 augustus vervalt hoogstwaarschijnlijk de anderhalve meter regel zodat wij weer onze clubavonden mogen houden vandaar is de agenda op de site bijgewerkt.

14 september 2021 Op deze avond houden wij onze uitgestelde jaarvergadering

12 oktober 2021 Op deze avond is onze markt avond over de markt in Assen

09 november 2021 OIp deze avond is de spreker de heer v/d Ploeg uit Kraggenburg hij zal de avond verzorgen met een lezing over de boomvalk en ook zijdelings over de slechtvalk

14 december 2021

de tentoonstelling is in week 46