Beste lezers,

Het tentoonstellingsseizoen van 2014 is helaas anders verlopen dan we vooraf gedacht hadden. Een zeer besmettelijke vogelgriep gooide roet in het eten. De onderlinge tentoonstelling werd dit jaar niet gehouden, omdat wij als vereniging de regiotentoonstelling zouden organiseren die in de eerste week van december gehouden zou worden. Helaas kon deze dus niet door gaan in verband met de vogelgriep die op dat moment in Overijssel heerste. Dit had ook nog gevolgen voor de districtstentoonstelling, omdat er een vervoersverbod voor alle pluimvee was opgelegd, gedurende 31 dagen. Binnen deze dagen viel ook de districtstoonstelling.

We hopen dat ‘Vogel 2015’ en de Wereldshow in Rosmalen wel door kunnen gaan.

Vogel 2014