De verhuizing van de vogelmarkt van Assen naar Hardenberg is voor onze vereniging een grote klus, waar met veel leden hard aan gewerkt wordt. Gelukkig is er veel ervaring binnen onze vereniging en wordt met man en macht gewerkt aan het opnieuw neerzetten van een strakke organisatie. En ondanks dat ook wij met de beperkingen van de coronamaatregelen te maken hebben, kunnen we gelukkig al veel doen.

Op deze plaats houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Heeft u vragen? Of tips? Stuur ons een e-mail: markt@vogelweeldemeppel.com.

Januari 2021: Voorlopige indeling van de markt:
In samenwerking met de hal is de voorlopige indeling van de stands in de hal ingetekend. Met circa 7200m2 zal de vogelmarkt groter worden dan in Assen. Ook het aantal te verhuren standruimte neemt toe. Hal 6 zal niet toegankelijk worden voor standhouders met auto, hal 7 wel. De indeling zoals hier weergegeven zal nog op onderdelen wijzigen. Wilt u een stand gaan huren op onze markt? En heeft u interesse in een bepaalde plaats op de markt? Stuur dan alvast een e-mail naar markt@vogelweeldemeppel.com. Wij zullen u dan opnemen in ons mailing bestand, zodat u direct kunt reageren als de reservering voor de markt start.

Vogelweelde HB 2021 – 23dec2020 compleet
Vogelweelde HB 2021 – 23dec2020 hal 6
Vogelweelde HB 2021 – 23dec2020 hal 7    

December 2020, controleren van het materiaal:
Voor de opbouw van de markt is meer dan een kilometer aan planken nodig en vele honderden bokken om de kramen mee op te bouwen. In Assen werd grotendeels gebruik gemaakt van planken van 2,5 bij 1 meter, die door de hal geleverd werden. Daarnaast gebruiken wij eigen planken van 3 bij 0,5 meter en hebben we ongeveer 300 eigen bokken, 6 wisselkooien en diverse andere materialen. Deze staan opgeslagen in een zeecontainer. Omdat we niet al het eigen materiaal nodig hebben in Hardenberg, is met een paar leden alles gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Wat niet nodig is, is afgevoerd.

In Hardenberg zullen we hoofdzakelijk planken van ca 4 bij 0,5 meter gaan gebruiken. De eigen planken van 3 meter gaan gebruikt worden voor de verenigingsstands. Er zullen extra wisselkooien gemaakt worden.

Zomer 2020, keuze van een nieuwe locatie:
Het bericht dat de EXPO Assen definitief zou sluiten, was voor Vogelweelde een grote teleurstelling. Maar we hebben ons wel direct op de toekomst gericht, omdat we de markt zeker voort willen zetten. Daarvoor zijn in de zomer een aantal alternatieve hallen bekeken, waarbij de Evenementenhal Hardenberg als meest geschikt naar voren is gekomen. Hier vindt u een aantal foto’s van hal 6 en 7, waar wij onze markt gaan opbouwen.