De vandaag afgekondigde maatregelen van de overheid in het kader van de bestrijding van het Coronavirus hebben helaas ook tot gevolg dat de Vogelmarkt Vogelweelde van 28 maart a.s. in de EXPO Assen geen doorgang kan vinden.

De markt wordt daarom geannuleerd.

Mocht u een stand gereserveerd hebben, dan komt deze reservering  te vervallen.  Indien u het verschuldigde marktgeld reeds voldaan heeft, dan wordt dat bedrag zo spoedig mogelijk aan u teruggestort.

In oktober zullen we onze najaarsbeurs weer organiseren en we hopen natuurlijk dat we dan iedereen weer kunnen verwelkomen in Assen.

We zien u graag op 24 oktober!

Bestuur en marktcommissie Vogelweelde Meppel