Vogelmarkt 24 oktober in Assen gaat NIET door.

Vanwege de maatregelen die genomen zijn voor de bestrijding van het Corona-virus annuleert Vogelweelde de geplande vogelmarkt op 24 oktober in de EXPO in Assen. 
Binnenkort volgt nadere informatie over de markten in 2021.

Due to the situation with Covid-19, Vogelweelde has to cancel the bird market planned on the 24th of October in EXPO Assen. We will soon inform you about the markets in 2021.

Wegen die Situation mit Covid-19, muss Vogelweelde leider der Vogelmarkt von den 24. Oktober in EXPO Assen annulieren. Wir werden Sie bald Auskunft geben über die Markten in 2021.