Een bericht van de penningmeester betreft de contributie 2020

Bericht van de penningmeester contributie 2020