Contactavond 14 januari 2014

Op 14 januari jl. is de eerste contactavond van het nieuwe jaar, 2014, gehouden. De avond werd geopend door de voorzitter, Teun Lok, die iedereen hartelijk welkom heette. Hij was blij met de goede opkomst.Hij had enkele ‘huishoudelijke’ mededelingen, waaronder de verhuizing van het tentoonstellingsmateriaal van Kolderveen naar Meppel.

 

Hierna vulde Jan Vriend de avond met een vogelquiz. De aanwezigen werden verdeeld in groepen van vijf personen en iedere groep kreeg een kaart met foto’s van vogels. Aan de hand van die foto’s moest men de bijbehorende namen invullen. Ieder groepje kreeg in totaal tien kaarten en op elke kaart stonden ca. zeven foto’s. Het was een hele opgave om bij bepaalde vogels de goede naam te vinden. Van wildzang tot prachtvinken en van duiven tot watervogels kwam aan de orde. Niet alledaagse vogels die men zo in het hok heeft zitten. Al met al een leuke en gezellige invulling van de avond. 

 

 

Contactavond 14 oktober 2014

Op 14 oktober is de contactavond weer gehouden. De waarnemend voorzitter, Frans Furda, opende de avond en heette een ieder hartelijk welkom. De voorzitter en een deel van het bestuur kon deze avond helaas niet bijwonen, omdat de districtsvergadering in Beilen op de zelfde avond viel en zij daar naartoe moesten.

Na de rondvraag werd het woord gegeven aan Alwin Smit om de aanstaande markt, die wederom op een nieuwe locatie gehouden wordt, namelijk de TT hal in Assen, door te nemen. Dit alles werd gedaan aan de hand van uitgedeelde papieren die stapsgewijs werden doorgenomen. Op deze manier werden de vrijwilligers weer op de hoogte gebracht van hun taken, zodat de markt ook goed zal verlopen. Nadat de nodige vragen waren beantwoord, was het tijd om deze avond af te sluiten en werd een ieder bedankt.